©  Foto:

Højbro Plads

Højbro Plads i centrum af København

Pladsen domineres af den store rytterstatue af Biskop Absalon opstillet 1902 (bildh.VIlhelm Bissen).

Soklen, som er tegnet af Martin Nyrop viser bølger og sild i relief - symboliserende den betydning sildefiskeriet havde for byens udvikling i Middelalderen.