8Tallet i Ørestad

Københavnsk design, kultur og arkitektur

Hva er det første du tenker når du hører begrepet dansk design? Enkelhet og funksjonalisme? Da er du inne på noe. Men historien består av så mye mer enn bare det.